Bokningsvillkor

Boende 

I logipriset ingår aldrig städning eller lakan. Ditt boende kontrolleras efter avresa och om personalen finner att städningen inte uppfyller kraven kommer vi att efterdebitera dig en kostnad på 1000;-. Du kan boka slutstäd vid bokningstillfället eller på plats. Även om slutstädning har bokats så ansvarar gästen för att tömma soppåsarna, diska all disk samt bädda sängarna. Vid egen städning återlämnas sänglinnen till receptionen, vid bokad städning lämnas sänglinnen på badrumsgolvet. 

Vi garanterar aldrig en specifik stuga eller campingplats, utan förbehåller oss rätten att disponera om boendet om så krävs. Vi gör alltid vårt bästa för att ni ska få just den stugan ni önskat. 

Det är beställarens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. 

Alla objekt är fullt utrustade för antal personer/bäddar som anges i objektbeskrivningen. Hyrestagaren ansvarar för alla skador som ev. uppstår i objektet eller på inventarierna. Alla objekt är utrustade för självhushåll. Hyrestagaren får själv ta med sig toalettpapper, handdukar, kaffefilter mm. 

Mellan klockan 23.00-07.00 ska alla gäster iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Vi är en familjeanläggning och ber alla gäster respektera detta. Vid vissa tillställningar kan musik och ljud förekomma efter denna tidpunkt men information ges vid dessa tillfällen. Exempel på tillställningar är midsommar och tillställningar där minst 50% av stugorna och övriga utrymmen är abonnerade för privata sällskap. 

Under 18 år kräver målsman för bokning. 

Alla personer med internationellt medborgarskap måste uppvisa pass eller annan giltig europeisk ID handling vid in-checkning. 

Nycklar 

Du måste lämna igen samtliga nycklar till din stuga/lägenhet vid avresa. Om du glömmer det så debiterar debitera en avgift om 500 SEK. 

Tillägg  
Vi erbjuder flera olika tillägg för att du ska få en så skön vistelse som möjligt. Vi erbjuder städ, lakan och handdukar, spjälsäng, extra säng, och barnstol. Se priser på vår hemsida eller kontakta receptionen.  

Husdjur och rökning  
Vi välkomnar husdjur i de flesta av våra stugtyper. Lanternan, Krokö och Jungfruskär är husdjursfria och vi ber alla respektera det. Vi kan inte garantera helt husdjursfria stugor. Alla djur måste vara kopplade på området.  

Rökning är strikt förbjudet i alla våra objekt. Överträdelse beivras med 10.000 SEK.  

Källsortering 
Hjälp oss att bevara vår natur genom att källsortera. Det finns flera sopstationer. Vi har flera återvinningstationer på anläggningen, se områdeskartan. Alla vinner när vi återvinner! 

Övrigt 

Ett annat ekipage får inte heller vistas på tomten i form av partytält, tält eller mindre husvagn, utan anläggningens tillåtelse och mot avgift. 

Vi ansvarar inte över kvarlämnade ägodelar som önskas användas vid senare tillfällen osv. 

 

Avbokningsvillkor: 

Uppdaterade bokningsvillkor för 20/21 Fri avbokning och ombokning fram till 21 dagar innan ankomst. Om du har avbeställningsskydd så kan du boka om din resa med ankomst under 2021 utan läkarintyg fram till dagen innan avresa. Avbeställningsskydd kan inte läggas till efter att bokningen i sin helhet eller bokningsavgiften är betald. Gästen ansvarar själv för att avbeställningsskyddet är inkluderad i bokningen innan betalning sker.

 

När blir min bokning bindande? 

När du betalt din anmälningsavgift (eller hela bokningen) så har du godkänt din bokning. 

När ska jag betala? 

* Vid online-bokning debiteras hela beloppet vid bokningstillfället.

* Vid bokning via telefon eller e-post skickas ett mail med betalningsinformation till beställarens e-post. Då ska 100 % av bokningsbeloppet vara oss tillhanda inom 5 dagar från bokningstillfället. Beställaren kan då välja att betala via Banggiro, swish eller med kort via en betallänk.  Om betalning inte görs inom 5 dagar så avbokas vistelsen. 

 

Vad händer om jag inte betalar i tid? 
Om du inte betalt din bokning enligt gällande regler avbokar vi din bokning, och då gäller reglerna för avbokning. 

 

Om det händer mig något? 
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 500 kronor per stuga, det innebär att du i vissa fall kan avboka fram t. o. m dagen innan avtalad ankomst mot en expeditionsavgift på 500 kronor per stuga samt kostnaden för avbeställningsskyddet. 

 

  • Avbeställningsskydd – vad gäller? 
    Avbeställningsskyddet gäller i följande fall som inte får ha varit kända när du bokade: 
    dödsfall, sjukdom, eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.’ 

  • Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning. 

 

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t. ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning. 

 

Vad gäller om jag vill avboka? 
Du kan avboka via info@klotenresort.se eller per telefon 0580-883 00 och ange ditt bokningsnummer. Om du avbokar mer än 21 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 500 kronor per bokning. 

Om du avbokar när det är mindre än 21 dagar före ankomst och har avbeställningsskydd och kan uppvisa giltigt intyg, så behåller vi avbeställningsskyddet och expeditionsavgiften på 500 kr. Resterande belopp återbetalas till dig efter det att vi har fått intyget samt en skriftlig avbokning.  

 

Särskild Covid anpassning gäller och du kan boka om utan läkarintyg till annat datum under året 2021 om du har avbeställningsskydd. 

 

Kloten Nature Resort 2021 (under pågående Covid pandemi) 
Om din planerade resa skulle bli påverkad av ytterligare restriktioner eller förändrade riktlinjer från Folkhälsomyndigheten i direkt samband med Covid-19 gäller kostnadsfri ombokning fram till ankomstdatum. Detta gäller bokningar under den pågående pandemin. Om du ändrar till ett boende eller boendeperiod med högre pris betalar du enbart mellanskillnaden. I övrigt gäller ordinarie om- och avbokningsregler. Ombokning kan göras till innevarande år, dvs 2021. Under Covid gäller fri ombokning fram till 21 dagar innan ankomst. Om du vill boka av närmare än 21 dagar krävs avbeställningsskydd. För att boka av krävs läkarintyg + avbeställningsskydd. 

 

Vad har jag för rättigheter? 
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe men du måste meddela oss namn på de som övertar bokningen. Vi förbehåller oss rätten att neka om särskilda skäl finns.  

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående så vi har en chans att rätta till det. 

 

Vad har jag för skyldigheter? 
Minimum 20 år gäller för bokare i varje objekt. Legitimering sker vid ankomst. Undantag efter överenskommelse. 

Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 23:00 och 07:00 skall hyresgästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga stuggäster. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.