Om oss

Historia

Klotens historia är en del av järnhanteringens historia i Bergslagen som tog sin början redan på 1100-tal.  

Ända sedan 1500-tal har Kloten varit befolkat utav de s.k svedjefinnarna, invandrare från Finland som livnärde sig på svedjebränning och odling utav en speciell råg, Svedjerågen (därav namnet) I gengäld för att de bosatte sig i obebyggda områden fick de några års skattebefrielse. Än idag hänger namn från denna tid kvar på platser, sjöar och vattendrag. 

I slutet av 1600-tal uppfördes den första smedjan och några år senare uppfördes masugnen i Kloten. Det som sammanband och möjliggjorde transporten utav tackjärnet mellan hyttor och smedjor norra Bergslagen, var vattnet. Under århundradena som gick kom Klothytteverken att vara i både svensk och engelsk ägo och det var under den engelska ägandet som järnvägen mellan Bånghammar och Kloten byggdes. Man behövde en och snabbare transport mot Frövi och 25 december 1875 var de 22 kilometrarna klara. 

Trafiken kom till största del att vara godstrafik men det förekom sporadisk persontågstrafik ända fram till 1934. Då var skogen nedbränd till kol och järnmalmen kommit att bli mer efterfrågad varpå verksamheten flyttades och Klotens järnhanteringsera var förbi.  

Idag finns flera byggnader kvar från denna epok även om masugnen gick sitt öde till mötes 1910.  

Stationshuset och lokstallet, Klotens Herrgård och den gamla skolan är delar av det levande Kloten vi ser idag. Ruinen efter Klothyttan är synlig och bredvid ligger lämningar efter rostugnen och grunderna till kolhuset. Hos oss på Kloten Nature Resort låg en gamla ångsåg som var i bruk till mitten av 1900 tal. 

Utav järnvägen finns inget kvar men banvallen utgör idag en vacker utmanande cykelväg. 

Ångsågen vid Långvattnet. Där den stora byggnaden står ligger idag vår tennisbana.

Klotens station omkring år 1900. Stationshuset inrymde även kontoret för Klotens AB. Foto: Foto: Nybergska saml.

Klotens hytta med kloten sjön i förgrunden. Hyttan är idag fiskodling.

Utfarten från Kloten med sidospåret till hyttan i Kloten, omkring 1930. Foto: A Blomkvist i Grängesberg.

Ångslupen Tärnan ligger förtöjd vid brukskontoret i Klotens hamn. I bakgrunden syns Herrgården skymta fram.

Ett lok står klart för avgång med blandat tåg från Kloten omkring 1930. Foto: A Blomkvist i Grängesberg

Den här utsikten har du idag från vår matsal. Paret som promenerar gör det på lilla trallbanan som gick mellan kolgården och ångsågen. Bilden troligen från 1920.

Bånghammar, station på Frövi - Ludvika Järnväg, öppnad för trafik 8 oktober 1873. På bilden pågår arbetet med att ansluta Bånghammar - Klotens Järnväg. Bilden är tagen någon gång under åren 1875 - 1877. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum

Kloten Nature Resort

Sågkullevägen 15

714 91 Kloten

Tel: 0580-883 00

info@klotenresort.se

  • Facebook
  • Instagram

Följ oss gärna på instagram

  • Instagram

©2021 Kloten Nature Resort