Upplev Djur och Natur

Kloten Nature Resort är, tack vare de stora skogarna runt oss, även ett naturligt habitat för de vilda djuren.

Natur

Malingsbo-Kloten bjuder på stora områden med skogar, sjöar och vattendrag. Här finns något att göra under alla årets månader. Du kan bada, paddla, campa, åka skidor, cykla, åka skridskor, plocka bär och svamp eller vandra i skogen, här finns hundratals kilometer med leder och stigar.

Vattendrag

Ett myller av liv finns i våra vattendrag. Hedströmmen rinner genom området och har varit en central plats för bla flodpärlmusslan.

Upplev våra vilda grannar

Kloten Nature Resort är, tack vare de stora skogarna runt oss, även ett naturligt habitat för de vilda djuren. I några vattendrag finns de sällsynta vattenlevande insekterna bäckbukssimmare och gråvingad källbäckslända.

Svampar, mossor och lavar

I Jerån, Hedströmmen och Klockarbotjärnsbäcken växer den sällsynta lilla mossan timmerskapania. I Malingsbo-Kloten finns även hotade svampar, mossor och lavar som ex.vis kortskaftad ärgspik, lunglav, garnlav, vedtrappmossa, svamparna gränsticka och stjärntagging.